pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

I Światowy Zjazd Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

I ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
26-27 LISTOPADA 2010 roku

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr