pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu o architekturze i historii Politechniki Wrocławskiej: Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010

Wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, to kolejne wydarzenie wpisujące się w obchody jubileuszu 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu. Ekspozycja została podzielona na trzy części:
  • tworzenie Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu w latach 1910-1945
  • wpływ Politechniki Lwowskiej i kontynuacja lwowskiej myśli akademickiej po 1945 roku
  • powołanie Politechniki Wrocławskiej.
Każdej z części towarzyszą fotografie, plany budynków, obszerny opis odnoszący się do konkretnego etapu historii szkoły oraz materiał filmowy. Ciekawostką jest film instruktażowy z lat 30. XX wieku, przeznaczony dla studentów. Niewątpliwą atrakcją są oryginalne maszyny, m.in. aparatura pomiarowa z połowy XX wieku oraz urządzenie do skraplania powietrza z przełomu XIX i XX stulecia*.

*Eksponaty zgromadzone na wystawie pochodzą ze zbiorów Archiwum i Muzeum Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Architektury Oddziału Archiwum Budowlane oraz zbiorów prywatnych.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr