pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

WOREN 2010 - First Polish-French Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics.

Celem pierwszych polsko-francuskich warsztatów jest nawiązanie i uściślenie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z Polski i Francji pracującymi w dziedzinie elektroniki organicznej i nanofotoniki. Tematyka warsztatów jest ściśle związana ze współczesnymi trendami badań nad nowoczesnymi materiałami molekularnymi mogącymi znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianej fotonice

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr