pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej


WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
KONCESJA MSWiA

www.witi.wroc.pl

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, założony w 1947 r., kontynuuje tradycje placówek badawczo-rozwojowych Wojska Polskiego funkcjonujących od 1927 r. Zakres działalności Instytutu obejmuje:
 1. Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinach:
  • materiałów niebezpiecznych i środków minersko-zaporowych oraz maskowania i fortyfikacji
  • wydobywania i oczyszczania wody
  • zabezpieczenia ruchu wojsk.
 2. Prognozowanie rozwoju sprzętu inżynieryjnego.
 3. Ekspertyzy, oceny, analizy w zakresie środków i sprzętu inżynieryjnego.
 4. Utrzymanie unikatowych laboratoriów badawczych.
 5. Badania diagnostyczne środków minersko-zaporowych.
 6. Polonizację sprzętu zakupionego za granicą.
 7. Działalność normalizacyjną.
 8. Zapobieganie skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
 9. Szkolenie doraźne w zakresie:
  • ratownictwa inżynieryjnego
  • patroli rozminowania
  • działań kryzysowych (powodzi, pożarów, zawałów, zatorów lodowych)
  • wdrażania nowego sprzętu inżynieryjnego
  • obrotu materiałami wybuchowymi.
 10. Opracowanie procedur oraz realizacja rozminowania po działaniach bojowych i terrorystycznych.
Od 1995 r. Instytut przeprowadza badania certyfikacyjne wyrobów krajowych i zagranicznych. Jako jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, wydaje certyfikaty dla:
 • sprzętu i środków do wydobywania, uzdatniania i kontroli jakości wody
 • agregatów prądotwórczych
 • sprzętu mostowo-przeprawowego
 • pokryć i powłok maskujących
 • maszyn inżynieryjnych.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej świadczy usługi w zakresie specjalistycznych prac inżynieryjnych, zarówno dla wojska jak i dla gospodarki cywilnej.

Instytut uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001, AQAP 2110:2006 oraz koncesję MSWiA w zakresie materiałów wybuchowych. Na terenie Instytutu działają cztery akredytowane laboratoria badawcze – akredytacja PCA oraz OiB.

50-961 WROCŁAW
ul. OBORNICKA 136
tel./fax: (071) 3474 440, 3474 450
http: www.witi.wroc.pl
e-mail: witi@witi.wroc.pl

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr