pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

UN-HABITAT European Urban Summer School

We wrześniu 2010 roku w ramach obchodów 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu Politechnika Wrocławska będzie gościć UN-Habitat European Urban Summer School. UN-Habitat jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych powołana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1978 roku w celu promowania społecznie i środowiskowo zrównoważonych miast i osiedli ludzkich. W ciągu ostatnich dwóch lat dla UN-Habitat pracowała dr Izabela Mironowicz z Politechniki Wrocławskiej, przygotowując jedno ze studiów do coroczengo raportu wydawanego przez Agencję. Global Report on Human Settlements 2009 Planning Sustainable Cities zajmował się m.in. zasadami kształcenia planistów.

Szef Biura UN-Habitat w Warszawie zwrócił się z propozycją współpracy do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej z propozycją, aby Politechnika Wrocławska została Hosting Universiity UN-Habitat Urban Summer School, którą UN-Habitat chciałby zorganizować jesienią 2010 roku we Wrocławiu. Partnerem przedsięwzięcia jest Association of European Schools of Planning (AESOP), organizacja zrzeszająca wszystkie ważniejsze uczelnie kształcące planistów i urbanistów w Europie. Jednocześnie UN-Habitat zaproponował dr Izabeli Mironowicz przygotowanie formatu merytorycznego i przejęcia koordynacji naukowej całego projektu. Szkoła byłaby przenaczona dla młodych profesjonalistów z Europy (z uwzględnieniem Europy Wschodniej i Południowej, której kraje nie są członkami UE) i poprowadzona przez międzynarodową grupę doświadczonych akademików i praktyków. Problemy rozwoju przestrzennego i jakości życia Wrocławia i regionu dolnośląskiego stanowiłyby studium przypadku. Po zakończeniu imprezy przygotowana byłaby publikacja.

Tekst raportu można znaleźć na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr
A㥠ǹ A涐ƃON-皠I镠ǧមI皠I飐ǧមI皠I靰ǧ