pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Technopolis
Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne ‘TECHNOPOLIS’ we Wrocławiu

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, budowę i wyposażenie dwóch nowoczesnych obiektów o funkcji dydaktyczno-naukowo-laboratoryjnej, w których będzie prowadzone kształcenie studentów w strategicznych obszarach gospodarki, tj.: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka.
Budynek Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych powstanie przy ul. Z.Janiszewskiego, natomiast Centrum Edukacyjno – Technologicznego zostanie wybudowane przy ul. Długiej we Wrocławiu. Prace budowlane rozpoczną się w 2010 r., zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec września 2012 r.
W obiektach będą znajdowały się nowoczesne sale wykładowe i seminaryjne, zespoły laboratoriów, pomieszczenia dydaktyczne, unikalne w skali kraju pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych, tzw. clean room oraz komora akustyczna. Projekt umożliwi realizację zaplanowanego programu studiów i zapewni studentom, doktorantom i pracownikom dydaktycznym Wydziału Elektroniki (W-4) oraz Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej dostęp do najnowocześniejszych technologii i aparatury. Budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a odpowiednia infrastruktura umożliwi realizację procesu kształcenia na odległość.
Dzięki inwestycji Politechnika Wrocławska będzie dysponowała nowoczesną aparaturą, pomieszczeniami laboratoryjnymi na światowym poziomie, umożliwiając prowadzenie interdyscyplinarnych prac magisterskich i doktorskich także w ramach ogólnopolskich i europejskich programów mobilności studentów i doktorantów.


Zadanie1: „Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”
STUDIO A+R Wojciech Jarząbek i Partnerzy s.c.
Zadanie 2: „Centrum Edukacyjno-Technologiczne”
Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o.

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr
}