pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi


KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze światowych liderów produkcji miedzi i srebra. To nowoczesna firma o światowych standardach, otwarta na innowacyjne technologie, dbająca o rozwój pracowników i spełniająca najostrzejsze wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.Radiotechnika Marketing Sp. z o. o. jest najstarszą firmą elektroniczną w Polsce (działającą od roku 1947) produkującą oraz dystrybuującą zaawansowane technologicznie urządzenia i podzespoły dla wojska i przemysłu.Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, założony w 1947 r., kontynuuje tradycje placówek badawczo-rozwojowych Wojska Polskiego funkcjonujących od 1927 r. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej świadczy usługi w zakresie specjalistycznych prac inżynieryjnych, zarówno dla wojska jak i dla gospodarki cywilnej.Zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie może stanowić Elektrownia Bełchatów dla środowiska naturalnego, od początku jej istnienia podejmowane były działania mające na celu zmniejszenie jej negatywnego oddziaływania na środowisko. System ochrony środowiska w elektrowni obejmuje nie tylko ochronę powietrza atmosferycznego, ale również ochronę wód, gospodarkę zasobami wodnymi, gospodarkę odpadami oraz ochronę przed hałasemElektrownia Turów – jeden z Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – usytuowana jest w Kotlinie Żytawskiej u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Głównym zadaniem Elektrowni od powstania w 1962 roku jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz współwytwarzanej energii cieplnej.


Partnerzy


Głównym celem naszej spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, a także dbałość o infrastrukturę sieciową. Od kliku lat EnergiaPro stara się być obecna w życiu mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Działalności spółki przyświeca idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Stale podejmujemy się inicjatyw mających na celu rozwój i wsparcie takich obszarów jak kultura i sztuka, sport, działania prospołeczne i edukację najmłodszych.

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr