pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Konferencja Wiedza - Technologia - Przyszłość

Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. Wiedza - Technologia - Przyszłość, organizowaną 16 listopada 2010 roku w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu.

Celem konferencji jest refleksja nad teraźniejszością z perspektywy humanistycznej i technologicznej próbująca scharakteryzować swoistego "ducha współczesności". Czy sztuczny świat techniki jest naturalnym środowiskiem człowieka, dopełnia jego naturę, czy jakoś zaburza? Czy technika ułatwiająca życie w świecie nie absolutyzuje wartości utylitarnych na rzecz moralnych? Czy pokonywanie kolejnych barier w poznaniu naukowym i technicznym kształtowaniu świata grozi zmianą sposobu myślenia człowieka tak, że granicą działania, także moralnego, jest wyłącznie sama możliwość działania? Oto pytania, na które chcemy odpowiedzieć.

Prelegentami będą czołowi naukowcy z Polski i zagranicy, prowadzący badania z zakresu wykorzystania nowych technologii, wzajemnych relacji człowiek - technika, a także etycznej strony technicznej działalności człowieka. Prelekcje drugiej części będą przebiegały w dwóch, równoległych czasowo (godz. 15.00-17.30) modułach: Wokół filozofii techniki i Etyczne aspekty rozwoju technologicznego. Konferencję zakończy podsumowanie obrad o godz. 17.45.

Więcej informacji na stronie

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr