pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

REMO 2010 - Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wznoszonych metodami tradycyjnymi i zabytkowych

Problemy rewaloryzacji i modernizacji obiektów wznoszonych metodami tradycyjnymi, naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów zabytkowych, nowoczesne metody diagnostyki budowlanych obiektów zabytkowych i ich dokumentacja.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr