pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Radiotechnika Marketing Sp. z o. o.


RADIOTECHNIKA MARKETING – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE

HISTORIA I TRADYCJE RADIOTECHNIKI
Radiotechnika jako spółdzielnia pracy powstała we Wrocławiu w styczniu 1947 roku. Założycielami byli pracownicy przedwojennej fabryki radioodbiorników Elektrit z Wilna. W początkach działalności w spółdzielni naprawiano radia, których posiadanie w latach 40. i 50. było wskaźnikiem zamożności oraz umożliwiało kontakt ze światem. Od początku lat 50. Radiotechnika rozwijała działalność produkcyjną. Z biegiem lat Radiotechnika rozszerzyła swój asortyment produkcji oraz ugruntowała pozycję na rynku krajowym i zagranicznym jako producent elektronicznej aparatury pomiarowej, która zawsze była budowana na własnym biurze konstrukcyjnym. Załoga firmy zawsze stanowiła o jej pozycji i rzetelności. Pracownicy dobierani są z wielką starannością, kadra inżynierska była i jest obecnie rekrutowana spośród absolwentów Politechniki Wrocławskiej.

WSPÓŁCZESNA RADIOTECHNIKA
Firma w latach 90. przeszła proces przekształceń własnościowych. Dzisiaj tradycje Radiotechniki rozwija Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. Przemiany dotknęły nie tylko zakład, ale również klientów. Zmiany rynku pociągnęły za sobą w konsekwencji również zmiany technologiczne. Dla podniesienia konkurencyjności, a także w celu pozyskania nowych rynków zbytu Radiotechnika opracowuje nowe wyroby dla klientów wymagających zaawansowanych technologii, np. wojsko i przemysł obronny. Rozwinięty jest też dział handlowo-konsultacyjny, dzięki czemu klient jest nie tylko profesjonalnie obsłużony, ale również otrzymuje wiedzę potrzebną do właściwego zastosowania urządzeń dla współczesnych technologii. Postęp techniczny i szybko przemijające generacje wyrobów stale zmuszają firmę do szukania nowszych rozwiązań. W Radiotechnice Marketing postęp zawsze był motorem firmy, a wyroby i usługi dostarczane są zgodnie z potrzebami klienta. Firmy zagraniczne, z którymi współpracuje Radiotechnika zawsze należą do wiodących w swojej branży. W miarę rozwoju zaczęło przybywać wyrobów z firm, z którymi Radiotechnika współpracuje na podstawie oficjalnych kontraktów, posiadając oficjalny status przedstawiciela i dystrybutora. Generalną dewizą Radiotechniki Marketing jest oferowanie podzespołów o najwyższej jakości, produktów wybranych w sposób selektywny oraz wyrobów własnych, które powiązane są ze sobą tematycznie, aby możliwie całościowo zaspokoić potrzeby i wymagania klienta.

CERTYFIKATY FIRMY
Radiotechnika posiada koncesję MSWiA na wyroby wojskowe, natowski kod podmiotu produkcyjnego NATO NCAGE, amerykański certyfikat jakości QPL (Qualified Product List) oraz certyfikaty jakości: cywilny ISO 9001-2000 oraz wojskowy AQAP 2110-2006. Legitymowanie się tymi certyfikatami nie znaczy, że sprawę działalności i jakości w zakresie spełniania wymogów klienta firma ma załatwioną. Wyzwaniem jest dalsze podnoszenie poziomu technologii, usług i globalnej jakości wyrobów. W ten sposób Radiotechnika Marketing zapewnia swoim klientom najlepsze rozwiązania na rynku.

RADIOTECHNIKA MARKETING JAKO PRODUCENT I DYSTRYBUTOR OFERUJE:
 • złącza, kable i systemy światłowodowe do pracy w trudnych warunkach
 • kable, wiązki kablowe oraz ich komponenty do zastosowań wojskowych
 • elektryczne złącza wojskowe i przemysłowe
 • podzespoły elektroniczne do budowy urządzeń specjalnych
 • produkty elektroinstalacyjne do budowy sieci komputerowych
 • zasilacze i systemy zasilania do pojazdów
 • monitory specjalistyczne do pracy w ciężkich warunkach
 • systemy pomiarowe do zastosowań przemysłowych
 • rozwiązywanie problemów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
 • projektowanie i wdrażanie elektronicznych urządzeń do zastosowań specjalnych
 • konsultacje, szkolenia z zakresu zastosowań podzespołów i systemów elektronicznych do pracy w trudnych warunkach
NOWE OPRACOWANIA FIRMY:
 • specjalne systemy łączności bezprzewodowej
 • systemy i sieci sensorów bezprzewodowych
 • światłowodowe systemy transmisyjne
 • systemy zasilania urządzeń pracujących w trudnych warunkach
 • hybrydowe wiązki kablowe
Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 898-001-68-23
Tel. +48 71 327 07 00
Faks: +48 71 327 08 00
www.radiotechnika.com.pl
office@radiotechnika.com.pl

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr