pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

XVIII Szkoła Naukowa Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego

Eksploatacja taśm przenośnikowych (monitorowanie, analiza uszkodzeń, komputerowe zarządzanie, rynek, normy) oraz badanie własności taśm i ich połączeń. Sposoby oceny i pomiaru jakości prznośników oraz ich działania (w tym rozruch). Nowe rozwiązania w zakresie komponentów (napędów, przekładni, sprzęgieł, krążników oraz urządzeń sterowania i monitorowania pracy). Obliczenia przenośników o oszczędności wynikającej z regulacji prędkości, lepszego wykorzystania zdolności transportowej, optymalnego doboru zadań itp. Nowe rozwiązania w zakresie energooszczędnych przenośników.

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr