pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Materiały do pobrania

Obchody jubileuszu 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu trwały będą przez cały 2010 rok. Poza uroczystościami głównymi, uwzględnionymi w kalendarzu obchodów, odbędzie sie wiele imprez towarzyszących.
W celu ujednolicenia stylistyki oprawy graficznej jubileuszu, Dział Promocji udostępnia materiały promocyjne.

Wszystkie przypadki użycia logotypu jubileuszu muszą być konsultowane i akceptowane przez Dział Promocji Politechniki Wrocławskiej:
kontakt: Tadeszu Kłodowski, tadeusz.klodowski@pwr.wroc.pl, 71 320 40 11.
W przypadku użycia oficjalnego plakatu jubileuszu wymagana jest akceptacja Biura Prasowego Politechniki Wrocławskiej:
kontakt: Andrzej Charytoniuk, andrzej.charytoniuk@pwr.wroc.pl, 71 320 43 54.

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr