pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

XVII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne

Celem XVII Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy Molekularne 2010 jest pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń i umocnienie ogólnopolskiego forum chemików, fizyków i technologów zajmujących się materiałami molekularnymi, w skład których zalicza się: molekularne materiały krystaliczne, polimery, ciekłe krzyształy, materiały organiczne dla elektroniki molekularnej i nanotechnologii, nanokompozyty oraz inne nowoczesne materiały dla zastosowań praktycznych. Tematyka konferencji ogniskuje się na nowoczesnych technikach wytwarzania i charakteryzacji materiałów.

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr