pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Uciążliwość zapachowa - aspekty prawne i technologiczne

Program działań związanych z ochroną społeczeństwa przed skutkami emisji odorów winien uwzględniać dokonanie kompleksowej identyfikacji i inwentaryzacji źródeł. Działania winny polegać na określeniu najbardziej uciążliwych źródeł oraz wskazaniu lub opracowaniu rozwiązań techniczno-technologicznych ich likwidacji. Ustalenie dopuszczalnych stężeń odorów wymaga uzgodnienia procedur pomiarów emisyjnych, obliczeniowego prognozowania zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów oraz terenowych oznaczeń przygruntowych stężeń odorów.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr