pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Regionalne Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych

Regionalne Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego kompleksu badawczego Politechniki Wrocławskiej, w którym zlokalizowane byłyby następujące jednostki Wydziału Chemicznego: Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych (I-26), Zakład Chemii i Technologii Paliw (Z-6), Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów (Z-8), Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych (Z-9) oraz Zakład Technologii Organicznej (Z-12). Zakres działania Centrum obejmować będzie prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie proekologicznych technologii chemicznych w obszarach odpowiadających zakresom zainteresowań badawczych wymienionych jednostek Wydziału. Działalność nakierowana będzie na potrzeby przemysłu i przedsiębiorstw chemicznych, biotechnologicznych, ochrony środowiska, metalurgii, a także rolnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych czy medycyny.
Budynek Centrum powstanie na należących do Politechniki Wrocławskiej działkach przy ulicy Gdańskiej. W przyziemiu zlokalizowana będzie m. in. hala technologiczna, przystosowana do instalowania aparatury ciężkiej i wielkogabarytowej. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano ponad 50 laboratoriów badawczych oraz pomieszczenia pracy koncepcyjnej. Znajdą się tam również: Akredytowane Laboratorium Chemiczne Analiz Wielopierwiastkowych oraz Akredytowane Laboratorium Jakości Paliw. Projektowany budynek, wyposażony w nowoczesną aparaturę badawczą, stanowić ma zintegrowane, odpowiadające współczesnym standardom centrum badawczo-technologiczne na miarę wyzwań XXI wieku.

Lokalizacja obręb pl. Grunwaldzkiego, działki nr 57, 43, ul. Gdańska 7/9


Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr
}