pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

XLII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej organizuje w 2010 roku XLII Międzyuczelnianą Konferencję Metrologów. Jest to jedna z najstarszych w Polsce konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Jej głównym celem jest promowanie młodych pracowników nauki i doktorantów, zajmujących się pomiarami i aparaturą pomiarową w różnych dziedzinach naukowych i techniki oraz wymiana doświadczeń w nauczaniu przedmiotów metrologicznych. W tej edycji MKM tematem wiodącym będą pomiary i diagnostyka dla potrzeb biologii i medycyny.

Więcej informacji na stronie

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr