pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

MEPS 2010 - International Symposium: Modern Electric Power Systems

Tematem konferencji będą aktualne problemy systemów elektroenergetycznych (el-len). Przedmiotem zainteresowania są następujące zagadnienia: analiza pracy systemu el-len, automatyka i sterowanie systemami el-len, planowanie rozwoju systemów el-len, układy FACTS, układ generacji rozproszonej, jakość energii elektrycznej, modelowanie i symulacja, edukacja.

Więcej informacji na stronie konferencji.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr