pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

X Konferencja Kruszywa Mineralne: Surowce – Rynek – Technologie – Jakość

Szeroka problematyka zagadnień normalizacji, badań surowców i produktów, przeróbki kruszyw, eksploatacji kopalin skalnych z uwzględnieniem jakościowych, rynkowych i środowiskowych uwarunkowań krajowego rynku surowcowego.

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr