pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

KGHM Polska Miedź S.A.


www.kghm.pl

KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z największych na świecie firm branży wydobywczej i przetwórczej rudy miedzi. Bazą surowcową dla podstawowego ciągu technologicznego firmy jest złoże zalegające na obszarze prawie 468 km2. KGHM wydobywając, produkując i przetwarzając metale z tego złoża należy do czołowych na świecie producentów miedzi elektrolitycznej rafinowanej (z prawie 3% udziałem w światowej produkcji) oraz srebra (6,7% produkcji globalnej).
W kopalniach KGHM wydobywa się rocznie około 30 mln ton rudy miedzi zawierającej niemal 1,7% metalu i znaczące ilości srebra. Oprócz rudy w Polskiej Miedzi wydobywa się również wysokiej jakości sól kamienną.
Produkcja metali w KGHM oparta jest głównie o wytwarzane przez firmę koncentraty, z których huty produkują rocznie ponad 500 tysięcy ton miedzi oraz około 1200 ton srebra. Miedź produkowana jest w postaci katod oraz przetwarzana i oferowana na rynkach w postaci produktów takich jak walcówka, wlewki okrągłe i drut miedziany beztlenowy.
O jakości produkowanej w KGHM miedzi świadczy szereg certyfikatów oraz marki światowych giełd. Miedź w postaci katod zarejestrowana jest przez Londyńską Giełdę Metali i Giełdę Kontraktów Futures w Szanghaju. Wysokiej jakości srebro, które produkowane jest w postaci gąsek (sztabek) posiada certyfikaty giełd w Londynie, Dubaju i Nowym Jorku. Oprócz miedzi i srebra w KGHM produkuje się również m.in.: złoto, ołów, koncentrat palladowo–platynowy oraz kwas siarkowy.
Polska Miedź, z własną strukturę handlową, jest jednym z największych polskich eksporterów z 64% wolumenem sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi oraz 92% sprzedażą srebra na rynki zagraniczne. Spółka, której papiery wartościowe notowane są na giełdach w Warszawie i Londynie, posiada dziesięć Oddziałów, w których zatrudnionych jest ponad 18 tysięcy pracowników.
KGHM to nie tylko niemal 50-letnie doświadczenie w branży przemysłu metalowego, ale również bogate tradycje górniczo–hutnicze oraz działalność społecznie odpowiedzialna skoncentrowana na rozwój regionalnej kultury, sztuki, sportu oraz wspomaganie służby zdrowia i cennych inicjatyw społecznych.

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr