pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Kalendarz wydarzeń roku jubileuszowego

15 stycznia 2010 roku
uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu
więcej >>>

31 stycznia – 4 lutego 2010 roku
WOREN 2010 – First Polish-French Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics.
więcej >>>

13 lutego 2010 roku
charytatywny bal rektora Politechniki Wrocławskiej
więcej >>>

17 – 19 marca 2010 roku
XVI Wrocławskie Targi Książki Naukowej
więcej >>>

14 – 16 kwietnia 2010 roku
X Konferencja Kruszywa Mineralne: Surowce – Rynek – Technologie – Jakość
więcej >>>

5 – 7 maja 2010 roku
EEEIC 2010 Środowisko a Energia Elektryczna
więcej >>>

10 – 15 maja 2010 roku
Juwenalia (13 maja 2010 – pochód juwenaliowy)

10 – 28 maja 2010 roku
Z Biblioteką Politechniki Wrocławskiej przez stulecie
więcej >>>

12 – 14 maja 2010 roku
Budownictwo w Energetyce
więcej >>>

15 maja – 31 grudnia 2010 roku
wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu o architekturze i historii Politechniki Wrocławskiej: Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010
więcej >>>

24 – 27 maja 2010 roku
XIV Konferencja Mechanika w lotnictwie
więcej >>>

25 – 28 maja 2010 roku
Technika Uszczelniania Maszyn i Urządzeń
więcej >>>

maj 2010 roku
Uciążliwość zapachowa - aspekty prawne i technologiczne
więcej >>>

maj 2010 roku
Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych
więcej >>>

12 czerwca 2010 roku
zjazd pierwszego rocznika absolwentów Politechniki Wrocławskiej

17 – 19 czerwca 2010 roku
II Forum Metropolitalne
więcej >>>

24 – 26 czerwca 2010 roku
SEMAG 2010 – Elektrotechnika i Automatyka w Przemyśle Wydobywczym
więcej >>>

26 – 28 czerwca 2010 roku
ACIIDS 2010 Druga azjatycka konferencja o inteligentnych systemach informatycznych i bazodanowych
więcej >>>

27 czerwca – 2 lipca 2010 roku
MDMM 2010 – Modelowanie i projektowanie materiałow molekularnych
więcej >>>

19 – 23 lipca 2010 roku
ICEC 23 - ICMC 2010: Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Kriogenicznej 23 - Międzynarodowa Konferencja Matriałów Kriogenicznych 2010
więcej >>>

3 – 12 września 2010 roku
UN-HABITAT European Urban Summer School
więcej >>>

5 – 8 września 2010 roku
ISEO 2010 – 41st International Symposium on Essential Oils
więcej >>>

7 – 9 września 2010 roku
ESAS 2010 – VIII Europejska Konferencja Spektrometrii Atomowej
więcej >>>

11 – 15 września 2010 roku
18 Międzynarodowa Konferencja Chemii Fosforu
więcej >>>

13 – 17 września 2010 roku
XVII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne
więcej >>>

13 – 17 września 2010 roku
EMC Europe 2010; 9th International Symposium on Electromagnetic Compatibility joint with 20th International Wroclaw Symposium on Electromagnetic Compatibility

14 – 16 września 2010 roku
ICSS 2010 XVII International Conference on Systems Science
więcej >>>

15 – 17 września 2010 roku
XVIII Szkoła Naukowa: Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego
więcej >>>

16 – 17 września 2010 roku
MISSI'10 Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne
więcej >>>

17 – 22 września 2010 roku
XIII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

19 – 22 września 2010 roku
XLII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów
więcej >>>

20 – 22 września 2010 roku
MEPS 2010 – International Symposium: Modern Electric Power Systems
więcej >>>

20 – 22 września 2010 roku
3. Międzynarodowa Konferencja Lutownicza - Postęp w technologiach lutowania
więcej >>>

20 – 22 września 2010 roku
XV Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin oraz XLVII Sympozjum Fizykochemiczne problemy Mineralurgii
więcej >>>

22 – 25 września 2010 roku
DAS 2010 – 27. Sympozjum Zaawansowanych Metod Eksperymentalnych w Mechanice
więcej >>>

22 – 25 września 2010 roku
ELTE 2010 – konferencja połączona z konferencją IMAPS-CPMT 2010
więcej >>>

22 – 25 września 2010 roku
IMAPS-CPMT Poland – konferencja połączona z konferencją ELTE-2010
więcej >>>

24 – 26 września 2010 roku
XIV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych
więcej >>>

27 – 30 września 2010 roku
MSE 2010 XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE'2010 łącznie z 8th International Ergonomics Conference "Man - Science - Environment"
więcej >>>

1 października 2010 roku
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011

21 – 24 października 2010 roku
30. Zjazd Forum Uczelni Technicznych we Wrocławiu

3 – 5 listopada 2010 roku
Międzynarodowa Konferencja naukowo - Techniczna ENERGETYKA 2010
więcej >>>

14 – 15 listopada 2010 roku
uroczyste posiedzenie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Technicznych

15 listopada 2010 roku
uroczystości główne, połączone ze świętem uczelni i nauki wrocławskiej. Nadanie tytułu doctora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi
więcej >>>

16 listopada 2010 roku
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wiedza - Technologia - Przyszłość, organizowana przez Studium Nauk Humanistycznych.
więcej >>>

12 – 28 listopada 2010 roku
We wrocławskim Ratuszu można oglądać zdjęcia budynków Politechniki Wrocławskiej, autorstwa prof. Janusza M. Pawlikowskiego* w ramach wystawy zatytułowanej „STARE w NOWYM”
więcej >>>

26 – 27 listopada 2010 roku
I Światowy Zjazd Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

grudzień 2010 roku
REMO 2010 - Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wznoszonych metodami tradycyjnymi i zabytkowych
więcej >>>

9 – 10 grudnia 2010 roku
Posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
więcej >>>

10 grudnia 2010 roku
Posiedzenie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Obchodom jubileuszu uroczystości 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu towarzyszyć będą konferencje, seminaria i warsztaty organizowane przez Politechnikę Wrocławską.

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr