pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

XIV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych

Każdy nauczyciel, nawet z niewielkim doświadczeniem zawodowym, bardzo szybko uświadamia sobie, że ucząc języka obcego, uczy równocześnie wielu bardzo różnorodnych treści, wartości, postaw i umiejętności.

Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora prof. Tadeusz Więckowskiego, organizowana przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrcoławskiej na temat interdyscyplinarności w nauczaniu języków obcych ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czego uczymy jeszcze, poza językiem obcym w ramach prowadzonych lektoratów?

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr