pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

I Światowy Zjazd Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

Słowo Rektora

W trosce o pielęgnowanie bogatych wartości i tradycji akademickich Wrocławia, Senat Politechniki Wrocławskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Stulecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu.
Zorganizowane z tej okazji konferencje, seminaria naukowe i spotkania środowiskowe, a także wydawnictwa i wystawy, przedstawiać będą proces tworzenia i rozwoju środowiska akademickiego naszego miasta.
Pragniemy podsumować i uhonorować dorobek naukowy i materialny, zarówno niemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, przedwojennej Politechniki Lwowskiej, jak i Politechniki Wrocławskiej.
Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim dostojnym i utytułowanym gościom, którzy odwiedzili mury Politechniki Wrocławskiej. Drzwi naszej uczelni są zawsze szeroko otwarte dla nowych badań, pomysłów, idei.
Szczególne podziękowania pragnę skierować do byłych i obecnych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Wrocławskiej. To przecież Oni pomagają wypełniać jej misję, podtrzymują najlepsze tradycje, dbają o jej rozwój. Jestem dumny, że mam przyjemność z Nimi współpracować.

prof. Tadeusz Więckowski
rektor Politechniki Wrocławskiej

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr