pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

IMAPS-CPMT Poland – konferencja połączona z konferencją ELTE-2010

Tematyka konferencji IMAPS:
  • technologie warstwowe
  • modelowanie, projektowanie i symulacja struktur, elementów i układów warstwowych
  • współczesne technologie multichipów wielowarstwowych
  • charakteryzacja elektryczna, optyczna, mechaniczna i termiczna struktur i układów warstwowych
  • montaż w elektronice, mikrosystemach i fotonice
  • czujniki cienko- i grubowarstwowe
  • jakość i niezawodność struktur warstwowych i procesów montażu.


Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr