pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

ICEC 23 - ICMC 2010: Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Kriogenicznej 23 - Międzynarodowa Konferencja Matriałów Kriogenicznych 2010

Systemy kriogeniczne dla reaktorów termofuzyjnych i akceleratorów, skraplarki kriogeniczne, transport ciepła w urządzeniach kriogenicznych, rury pulsacyjne, ciecze kriogeniczne, kriostaty i izolacje termiczne, nadprzewodniki wysoko i niskotemperaturowe.

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr