pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Historia Politechniki Wrocławskiej

Wskutek powojennych akcji budowlanych nastąpił znaczny ubytek dawnego wystroju architektonicznego wnętrz i detali dekoracyjnych oraz wyposażenia. Tym cenniejsze są zachowane do dzisiaj relikty zabytkowej substancji architektonicznej i elementy wystroju wnętrz, które zasługują na uwagę.
Wyjątkowo kunsztowny jest neorenesansowy portal starego budynku głównego, umieszczony przy ul. C.K. Norwida, z pełnoplastycznymi rzeźbami figuralnymi - alegoriami Sztuki i Techniki. W gęstym reliefie pilastrów flankujących portal znajdują się ornamenty liści akantu, wolich oczek i medaliony z profilami głów, a wśród nich rodzajowe scenki. Pod figurą Techniki: walka z lwem, wojownik ze szpadą na koniu spiętym do galopu, wojownicy przy armacie. Pod figurą Sztuki: rzeźbiarz przy kolumnie jońskiej, garncarz przy kole garncarskim, centaur z lirą. Nie mniej bogate są rzeźbiarsko opracowane portale Instytutów Chemii i Elektrotechniki.

Wydział Architektury, ul. B. Prusa 53/55
Gmach szkół Baugewerk und höhere Maschinenbauschule, w którym dziś mieści się Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, został wybudowany w latach 1902-1904. Gmach szkoły wzniesionej pod hasłem "solidność bez przepychu" miał być ucieleśnieniem "wszelkiej pomocy naukowej do budowania", wzorcem do naśladowania przez uczniów. Dlatego w budynku zastosowano różne metody pokrycia dachu (dachówka, papa, miedź, szkło), wykończenia powierzchni ścian, stropów (Kleina, płaski strop żelbetowy, strop na belkach drewnianych), sklepień (krzyżowe, żeglaste, gwiaździste, koleba z lunetami i bez, z cegły, z żelbetu, z kamienia), słupów, posadzek, schodów, a także balustrad, szklenia, stolarki okiennej, itp. Poszerzone, dobrze oświetlone korytarze na każdym piętrze służyły do ekspozycji modeli. Obiekt ten można zaliczyć do najwybitniejszych przykładów wrocławskiej secesji, kierunku często związanego z elementami stylów historycznych-romańskiego i gotyckiego.


Materiał opracowany na podstawie "Księgi jubileuszowej 50-lecia Politechniki Wrocławskiej" pod red. Ryszarda Czocha, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 1995

123456

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr