pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Historia Politechniki Wrocławskiej

Budynki politechniczne miały na dachach z daleka widoczne duże emblematy Czerwonego Krzyża i znajdowały się we względnie dobrym stanie. Istniało kilka poważniejszych uszkodzeń budynków przez bomby (w sali 329 w stropie była ogromna, ok. 30 m2 wyrwa), w całym budynku A-1 nie było ani jednej szyby i większości dachówek. Odbudową gmachów uczelni kierował energicznie inż. Dionizy Smoleński. Robotnicy Huty Szkła w Wałbrzychu wyprodukowali niezbędne szkło. Upamiętnia to wydarzenie sala wykładowa w Starym Gmachu Chemii, zwana potocznie "Wałbrzyską", a nosząca pełną nazwę: Sala Wykładowa imienia Robotników Huty Szkła w Wałbrzychu. Niemcy zamaskowali na terenach Politechniki trzy magazyny żywnościowe oraz jeden magazyn z odzieżą i pościelą. W piwnicach gmachu głównego odkryto olbrzymi magazyn prochu strzelniczego i innych materiałów wybuchowych.
9 i 10 maja do Wrocławia przybyła sformowana na Uniwersytecie Jagiellońskim Grupa Naukowo-Kulturalna. Zadaniem jej było zabezpieczenie mienia przedwojennych uczelni i instytutów naukowych Wrocławia. W tym celu z młodzieży, która przybyła z Grupą Naukową, utworzono Straż Akademicką. Jeśliby istniał tytuł Założyciela Politechniki, to w pierwszym rzędzie przysługiwałby inż. Dionizemu Smoleńskiemu (powierzono mu kierownictwo odbudowy i porządkowanie przejętych budynków), prof. Kazimierzowi Idaszewskiemu, pierwszemu Profesorowi Politechniki i prof. Edwardowi Suchardzie, pierwszemu prorektorowi PWr.
Po czterech miesiącach intensywnych prac część pomieszczeń została doprowadzona do takiego stanu, że w listopadzie mogły się zacząć zajęcia pierwszego roku akademickiego polskiej Politechniki Wrocławskiej.
Dokumentem powołującym polskie uczelnie we Wrocławiu jest Dekret z dnia 24 sierpnia o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej w polskie państwowe szkoły akademickie. Została uruchomiona jedna uczelnia - Politechnika i Uniwersytet we Wrocławiu, ze wspólnym rektorem, senatem i administracją. Powołano sześć wydziałów uniwersyteckich i Prawno-Administracyjny, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Lekarski z Oddziałem Farmaceutycznym, Medycyny Weterynaryjnej, Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym, oraz cztery wydziały politechniczne: Chemiczny, Mechaniczno-Energetyczny, Budownictwa, Hutniczo-Górniczy. Studia w roku 1945 na czterech wydziałach politechnicznych rozpoczęło 595 osób: 150 na Budownictwie, 87 na Chemii, 262 na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym oraz 96 na Wydziale Hutniczym. (Księga Pamiątkowa Pierwszych Słuchaczy Politechniki Wrocławskiej Roku Inauguracyjnego 1945.)
Pierwszy dyplom Politechniki Wrocławskiej otrzymał student Oddziału Elektrycznego na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym Kazimierz Mściwujewski, który rozpoczynał studia na Politechnice Lwowskiej. Dyplom nosi datę 10 kwietnia 1946 roku.

Historia budynków Politechniki Wrocławskiej
W wyniku podjętej w 1902 roku decyzji cesarza Wilhelma II o założeniu Wyższej szkoły Technicznej we Wrocławiu, ustalono lokalizację uczelni w północno-wschodniej części miasta, na prawym brzegu Odry, gdzie rozgałęzia się ramię Starej Odry. Lokalizacja nowej uczelni nie była przypadkowa. Od roku 1887 budowano w tej części miasta olbrzymi kompleks Klinik Uniwersytetu Wrocławskiego. Sąsiedztwo młodej Wyższej Szkoły Technicznej ze starą Alma Mater sprzyjałoby ścisłym kontaktom obu uczelni. Zakładano bowiem, że do czasu wykształcenia własnych wykładowców Wyższa Szkoła Techniczna będzie korzystać z kadry profesorskiej Uniwersytetu.

Trójkątną działkę pod zabudowę wyznaczały ulice od południa - Ufer Strasse (Wybrzeże St. Wyspiańskiego), od północy Borsig Strasse (ul. M. Smoluchowskiego), a od zachodu Hansa Strasse (ul. C.K. Norwida). Trójkątną działkę wytyczaną przez te trzy ulice Heidenhain Strasse (ulica I. Łukasiewicza) podzieliła na dwa place budowy. Nowym ulicom nadano nazwy nieprzypadkowe: prof. fizjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Heinricha Heidenhaina i Augusta Borsiga - wielkiego przemysłowca, założyciela Fabryki Maszyn we Wrocławiu.

123456

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr