pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

odsłonięcie pomnika „Uczonych polskich - ofiar hitleryzmu”

Odsłonięcie pomnika „Uczonych polskich - ofiar hitleryzmu” autorstwa Borysa Michałowskiego. Monument znany jest dziś jako Pomnik Profesorów Lwowskich

Ufundowany w 1964 roku przez władze uczelnianie i miejskie pomnik Zamordowanych Profesorów Lwowskich Szkół Akademickich upamiętnia śmierć 25 pracowników naukowych uczelni Lwowa i 19 członków ich rodzin rozstrzelanych w 1941 roku przez Niemców w przygotowanej z całą premedytacją i zaplanowanej w najdrobniejszych szczegółach akcji. Tragiczne wydarzenia miały miejsce 4 lipca 1941 roku pod ścianą śmierci w piaskowni na Wólce we Lwowie. Do 1981 komunistyczne władze, z powodów politycznych, nazywały rzeźbę Pomnikiem Pamięci Uczonych Polskich – Ofiar Hitleryzmu. W okresie socjalizmu nazwa Lwów była objęta zakazem cenzorskim. Po roku 1981 wrócono do pierwotnej nazwy, dodając inskrypcję Nasz los - przestrogą.
Pomnik odsłonięto 3 października 1964 roku. Uroczyste przemówienie z tej okazji wygłosił Stanisław Kulczyński - zastępca przewodniczącego Rady Państwa i pierwszy rektor Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.
Rzeźba projektu profesora Borysa Michałowskiego przedstawia dwie postaci, uchwycone w pełnej ekspresji scenie śmierci poprzez rozstrzelanie. Co roku, 4 lipca, w rocznicę wydarzeń lwowskich, odbywają się przed pomnikiem uroczyste apele, w których uczestniczą reprezentanci najwyższych władz uczelnianych i miejskich.


<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr