pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Inauguracja

Powołanie do życia wrocławskich szkół wyższych w 1945 roku było, zdaniem współczesnych, nie tylko nawiązaniem do piastowskiej przeszłości Śląska i wyrazem sprawiedliwości dziejowej. Miały one być ośrodkami rozwoju oraz szerzenia nauki i kultury polskiej na Ziemiach Zachodnich, a jednocześnie służyć śląskiemu okręgowi przemysłowemu i samemu Wrocławiowi. Chęć podkreślenia doniosłości aktu utworzenia wrocławskich uczelni była powodem przeniesienia uroczystości inauguracyjnych na okres późniejszy, by przybrały one formę bardziej podniosłą. Inauguracja ta, wpisana w program trwających od 8 do 10 czerwca 1946 roku Dni Kultury Ziem Zachodnich, odbyła się 9 czerwca w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu w obecności przedstawicieli rządu polskiego. Rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wygłosił mowę inauguracyjną, w której po raz pierwszy - i na wiele lat ostatni - została wyrażona rola lwowskiego środowiska naukowego w kształtowaniu ośrodka intelektualnego, jakim stawały się wrocławskie uczelnie na ówczesnych Ziemiach Odzyskanych: „Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu liczą jako organizmy prawne niespełna rok życia, ale jako zespoły naukowe wyrastają z wypróbowanych i starych tradycji lwowskich. Jakkolwiek grono naszych kolegów, zasilone zostało licznymi wybitnymi siłami naukowymi, rekrutującymi się z Wilna, Warszawy, Krakowa i Poznania, niemniej trzon zespołu naukowego starszego i młodszego, podobnie jak trzon naszego zespołu młodzieżowego pochodzi zza Buga. Jesteśmy materialnymi spadkobiercami ruin niemieckiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a duchowymi spadkobiercami kresowej kultury lwowskiej”.
<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr