pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Legitymacje studenckie

W 1933 roku przewodniczący Studenterii w Wyższej Szkole Technicznej przedłożył rektorowi uczelni projekt oddzielnych legitymacji studenckich dla studentów nienależących do tej organizacji. W ślad za tym kurator wrocławskich szkół wyższych, dr Max Barhrfeld podjął decyzję o wprowadzeniu na Uniwersytecie i w Wyższej Szkole Technicznej zróżnicowanych kolorystycznie legitymacji. Brunatne zarezerwowano dla członków Studenterii, cytrynowo-żółte były odpowiednie dla studentów niezależnych. Trzecia kategoria legitymacji - chabrowo-niebieskie – była przeznaczona dla obcokrajowców. W ślad za legitymacjami wprowadzono nowe dokumenty immatrykulacyjne oraz zmienione i różniące się pod względem kolorystycznym indeksy (Studienbuch). Te same uprawnienia – dotyczy to także kolorów legitymacji i indeksów – co obywatele niemieccy, posiadali Niemcy z terenów odłączonych po I wojnie światowej od Rzeszy. W przypadku Wrocławia odnosiło się to przede wszystkim do kandydatów na studia, którzy pochodzili z zachodniej części Górnego Śląska oraz Wielkopolski.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr