pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Nowy podział

Wydziały zostają sprowadzone do roli organizatorów procesu wychowawczego i dydaktycznego. Wprowadzono nową strukturę Politechniki Wrocławskiej, na którą składa się początkowo 24, a następnie - od 1 stycznia 1969 r. - 29 instytutów traktowanych jako jednostki organizacyjne luźno związane z wydziałami, podległe bezpośrednio rektorowi.

Powstały:
 • Instytut Architektury i Urbanistyki (I-1)
 • Instytut Budownictwa (I-2)
 • Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla (I-3)
 • Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej (I-4)
 • Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich (I-5)
 • Instytut Cybernetyki Technicznej (I-6)
 • Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (I-7)
 • Instytut Energoelektryki (I-8)
 • Instytut Fizyki Technicznej (I-9)
 • Instytut Geotechniki (I-10)
 • Instytut Górnictwa (I-11)
 • Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki (I-12)
 • Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych (I-13)
 • Instytut Inżynierii Lądowej (I-14)
 • Instytut Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (I-15)
 • Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (I-16)
 • Instytut Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowej (I-17)
 • Instytut Matematyki i Fizyki Teoretycznej (I-18)
 • Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (I-19)
 • Instytut Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych (I-20)
 • Instytut Metrologii Elektrycznej (I-21)
 • Instytut Nauk Społecznych (I-22)
 • Instytut Organizacji i Ekonomiki (I-23)
 • Instytut Technologii Budowy Maszyn (I-24)
 • Instytut Technologii Elektronowej (I 25)
 • Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych (I-26)
 • Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych (I-27)
 • Instytut Telekomunikacji i Akustyki (I-28)
 • Instytut Układów Maszynowych (I-29).

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr