pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Laboratorium MikroNano

Oddanie do użytku Laboratorium MikroNano Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki przy ulicy Długiej 65 (M-6, zrealizowany na miejscu starszego obiektu o tym symbolu).

Zapraszamy do lektury artykułu o laboratorium w numerze 230 Pryzmatu (str. 14-15).

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr