pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Powstaje filia w Jeleniej Górze

Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze z siedzibą w Cieplicach Śląskich Zdroju powstała jako rezultat porozumienia zawartego w Jeleniej Górze w dniu 31 maja 1975 r. między Politechniką Wrocławską-reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr. hab. Tadeusza Porębskiego, a Naczelnikiem Miasta i Powiatu w Jeleniej Górze – mgr. Maciejem Szadkowskim. Miała kształcić na kierunku elektrycznym i mechanicznym po jednej grupie studenckiej, na studiach stacjonarnych i studiach dla pracujących. Jednak przygotowania do prowadzenia działalności dydaktycznej rozpoczęły się kilka lat wcześniej, kiedy to Rektor powołał na organizatora filii doc. dr. inż. Henryka Mońkę z Instytutu Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej.
Filia była kontynuacją 20-letniego istnienia Politechniki Wrocławskiej w województwie jeleniogórskim: najpierw jako punktu konsultacyjnego, potem odrębnej grupy jeleniogórskiej, studiującej w filii wałbrzyskiej. Ostatecznie studia uruchomiono w 1976 r., po wykonaniu prac adaptacyjno-remontowych w Pałacu Schaffgotschów.
Z dniem 1 maja 2004 r. po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym filia w Jeleniej Górze przekształciła się w Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej. Pierwsi absolwenci filii (studium wieczorowe) uzyskali dyplomy w 1979 r. Do roku 1985 studia ukończyło 360 osób, do 1996 – ponad 700, a do 2006 – 1729 osób.
Funkcję dyrektorów filii pełnili kolejno: doc. dr inż. Henryk Mońka (1975-1982), dr inż. Karol Pelc (1982-1985), doc. dr inż. Jan Kośmider (1985-1990). Od 1990 r. do dnia dzisiejszego stanowisko to piastuje dr inż. Maciej Pawłowski.


<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr