pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

Wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji, kultury od czasów najdawniejszych po współczesne; rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin; relikty dawnych robót górniczych; zwyczaje, prawo i tradycje górnicze; wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych i dydaktycznych; propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia w rozwoju społeczeństw.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr