pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Geocentrum

Kompleks edukacyjno-badawczy GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (ETAP I)

Celem budowy GEOCENTRUM jest stworzenie nowoczesnego kompleksu edukacyjno-badawczego Politechniki Wrocławskiej, na który złożyłyby się cztery wydziały uczelni: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W6), Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (W2), Wydział Inżynierii Środowiska (W7) oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W9). Potrzeba budowy na Politechnice Wrocławskiej GEOCENTRUM wynika z konieczności integracji środowiska naukowego i badawczego Wrocławia. Ma także na celu zintensyfikowanie działań na rzecz innowacyjności i wspomagania technologii i technik ważnych dla gospodarki regionalnej Dolnego Śląska w przemysłach związanych z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (przemysł surowcowy, budownictwo, inżynieria lądowa, inżynieria środowiskowa). Projekt jest również odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na interdyscyplinarnie wykształconych specjalistów. Tym wymogom sprostać będą mogli kandydaci, którzy w ramach GEOCENTRUM poznają zagadnienia dotyczące m.in. eksploatacji kopalin, hydrologii, konstrukcji budowli, infrastruktury drogowej.
Przedmiotem projektu jest Etap I inwestycji dla 3 wydziałów: Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
Etap I GEOCENTRUM zostanie ulokowany na terenie działek przy ul. Na Grobli. W obrębie budynku znajdą się sale dydaktyczne oraz laboratoria dydaktyczno-badawcze, pomieszczenia dla pracowników realizujących proces dydaktyczny oraz pomieszczenia biurowe dla obsługi procesu dydaktycznego.
Planowany budynek stanowić ma zintegrowane, odpowiadające współczesnym standardom i wymogom centrum dydaktyczne na miarę XXI wieku. Projekt powinien wykorzystywać i podkreślać walory lokalizacji nad rzeką, bliskie sąsiedztwo centrum miasta oraz istniejącej części campusu Politechniki Wrocławskiej. Wpisanie projektu w strukturę miasta i jego powiązanie z otoczeniem powinno kształtować prestiżowy, nowoczesny i niepowtarzalny wizerunek nowych obiektów uczelni, a także przyczynić się do podniesienia atrakcyjności miasta i regionu.
Datę zakończenia realizacji projektu przewiduje się na grudzień 2012 r.

Etap inwestycji: wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez:
Autorską Pracownię Architektury – Kuryłowicz & Associates-Wrocław Sp. z o.o


Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr
}