pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

UN-HABITAT European Urban Summer School

17-18 czerwca 2010 roku w ramach obchodów 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu odbędzie się II Forum Metropolitalne organizowane we współpracy z: Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Forum poświęcone będzie problemom rozwoju obszarów metropolitalnych w aspekcie globalnych trendów cywilizacyjnych. Poruszana będzie także tematyka rozwoju metropolii w Polsce, w szczególności zaś roli uczelni wyższych, nauki i innowacji. Przewodniczącym Rady Naukowej II Forum Metropolitalnego jest prof. Jan Waszkiewicz. Ponadto w radzie zasiadają JM Rektor PWr prof. Tadeusz Więckowski, prof. Tadeusz Zipser oraz dr Izabela Mironowicz. Wkrótce lista keynote speakerów i tematy ich wystąpień.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr