pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

ESAS 2010 - VIII Europejska Konferencja Spektrometrii Atomowej

ESAS jest konferencją europejskich spektroanalityków, o długiej tradycji, szczególnie w zakresie zacieśniania współpracy między spektroanalitykami z krajów Europy zachodniej, centralnej i Rosji. Tematyka konferencji obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu spektrometrii atomowej: absorpcyjnej, emisyjnej, fluorescencji i spektrometrii mas; rozwój nowych technik spektralnych, badania interferencji, procesy fizykochemiczne w źródłach wzbudzenia, nowoczesne techniki wprowadzania próbek, specjacja, jakość pomiarów oraz zastosowania metod spektrometrii (medycyna, przemysł, analiza środowiskowa, żywności i leków, archeometria). Uczestnikami są przede wszystkim analitycy europejscy. Tradycyjnie spodziewamy się gości z Brazylii, RPA, USA i Rosji.

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr