pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

EnergiaPro S.A.www.energiapro.pl

EnergiaPro S.A. powstała 1 maja 2004 roku z połączenia pięciu Zakładów Energetycznych z województw dolnośląskiego i opolskiego, które po konsolidacji przyjęły nazwy Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Od 9 maja 2007 roku wchodzi w skład holdingu Tauron Polska Energia SA i jako jedna z dwóch spółek w Grupie pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Na mocy koncesji udzielonej przez Urząd Regulacji Energetyki zajmujemy się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej oraz eksploatacją urządzeń sieciowych.
EnergiaPro ma 11-procentowy udział w rynku dystrybucji energii w Polsce i jest jedną z największych i najważniejszych spółek sektora, drugim co do wielkości przedsiębiorstwem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz jednym z najważniejszych pracodawców w regionie zatrudniającym ponad 5 500 wykwalifikowanych pracowników. Obsługujemy ponad 1,6 milionów odbiorców energii elektrycznej na obszarze 27 429 km2 dbając o to, aby jakość świadczonych usług przyczyniała się do sukcesów, zadowolenia i satysfakcji naszych kontrahentów.
EnergiaPro prowadzi również działalność dodatkową o niezwykle szerokim spektrum, są to m.in.: wykonawstwo sieci elektroenergetycznych SN i nN, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych odbiorców, usługi dotyczące sieci oświetlenia drogowego, udostępnianie słupów i stacji transformatorowych SN/nN celem umieszczenia tablic reklamowych, usługi w zakresie badań, pomiarów i remontów, usługi w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, a także w zakresie układów pomiarowo–rozliczeniowych, wynajem sprzętu technologicznego.
Głównym celem naszej spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, a także dbałość o infrastrukturę sieciową. Od kliku lat EnergiaPro stara się być obecna w życiu mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Działalności spółki przyświeca idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Stale podejmujemy się inicjatyw mających na celu rozwój i wsparcie takich obszarów jak kultura i sztuka, sport, działania prospołeczne i edukację najmłodszych.

EnergiaPro S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław

tel. (071) 76 95 111
fax (071) 76 95 019
www.energiapro.pl

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr