pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Międzynarodowa Konferencja naukowo - Techniczna ENERGETYKA 2010

Problemy energetyki zawodowej, w tym: zaawansowane technologie energetyczne, czyste technologie węglowe - sekwestracja CO2, energetyka niekonwencjonalna, eksploatacja i rewitalizacja maszyn i urządzeń energetycznych, spalanie i przetwarzanie paliw, automatyzacja i diagnostyka procesów i systemów energetycznych, ciepłownictwo i kogeneracja, energetyka odnawialna, emisja zanieczyszczeń stałych i gazowych, energetyka rozproszona, energetyka jądrowa.

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr