pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

ELTE 2010 – konferencja połączona z konferencją IMAPS-CPMT 2010

Tematyka konferencji ELTE:
 1. Mikro- i nanoelektronika
  • modelowanie/projektowanie elektryczne, mechaniczne i termiczne przyrządów i struktur półprzewodnikowych, układów scalonych i systemów
  • symulacja procesów technologicznych
  • mikro- i nanotechnologie (także z wykorzystaniem wiązek elektronowych, jonowych i molekularnych)
  • spintronika i magnetoelektronika
  • charakteryzacja i diagnostyka procesów technologicznych, przyrządów i struktur półprzewodnikowych oraz układów scalonych
 2. Fotonika
  • półprzewodnikowe źródła światła
  • detektory i ogniwa fotowoltaiczne
  • nowe materiały do zastosowań w optoelektronice
  • bierne elementy optoelektroniczne
  • materiały o nieliniowych właściwościach optycznych - fizyka, technologia, aplikacje
 3. Mikrosystemy
  • modelowanie/projektowanie elektryczne, mechaniczne i termiczne mikrosystemów
  • wytwarzanie i charakteryzacja struktur MEMS i MOEMS
  • czujniki i inteligentne struktury czujnikowe
  • systemy lab-on-chip
  • mikro- i nanobiosystemy
 4. Materiały elektroniczne
  • wytwarzanie i wszechstronna charakteryzacja materiałów elektronicznych
  • nanotechnologie w zastosowaniach do wytwarzania materiałów elektronicznych i fotonicznych
  • nano- i biomateriały w strukturach i przyrządach elektronicznych, fotonicznych i mikrosystemach
  • zaawansowane metody analizy materiałów i struktur elektronicznych.


Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr