pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

DAS 2010 - 27. Sympozjum Zaawansowanych Metod Eksperymentalnych w Mechanice

Wymiana doświadczeń i wiedzy oraz integracja środowisk naukowych, których praca naukowa związana jest z metodami doświadczalnymi w mechanice. Służy także nawiązaniu nowych kontaktów naukowych oraz weryfikacji poglądów. Program naukowy konferencji obejmuje wykłady plenarne zaproszonych gości, wykłady otwierające poszczególne sesje tematyczne, prezentacja prac, zatwierdzonych przez Komitet Naukowy w ramach poszczególnych sesji. Najlepsze prace uczestników konferencji są nagradzane i publikowane w czasopismach branżowych.

Więcej informacji na stronie.

<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr