pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Uroczystości główne, połączone ze świętem uczelni i nauki wrocławskiej. Nadanie tytułu doctora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie godziny rozpoczęcia uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa. Prof. Jerzy Buzek odbierze dhc o godz. 10.00.

Ze względu na trudności w negocjacjach budżetowych UE, które toczą się pomiędzy Radą Europy, Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, prof. Jerzy Buzek musi być podczas nich obecny w Brukseli. W myśl Traktatu Lizbońskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest za te negocjacje osobiście odpowiedzialny. Dlatego zmuszeni jesteśmy przesunąć godzinę uroczystości z 11.00 na 10.00. Mamy nadzieję, że przyjmiecie to Państwo ze zrozumieniem i – podobnie jak Premier Rzeczypospolitej i inni znamienici goście – będziecie uczestniczyć w nadaniu tytułu dhc prof. Jerzemu Buzkowi.

PROGRAM – PO ZMIANACH:
  • godz. 8.00 msza św. (Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, plac Grunwaldzki 3)
  • godz. 9.00 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich na skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego – po zakończeniu uroczystości będziemy świadkami niecodziennego wydarzenia – rektorzy ubrani w togi przejdą w orszaku do gmachu głównego Politechniki
  • godz. 10.00 nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzemu Buzkowi, wręczenie nagród rektora i odznaczeń absolwentom oraz pracownikom Politechniki
  • godz. 12.15 wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę TECHNOPOLIS (Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych) przy ul. Janiszewskiego.25 marca br. Senat Politechniki Wrocławskiej przez aklamację podjął decyzję o wszczęciu postępowania dla nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi – Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego.

Obowiązki promotora pełnić będzie prof. Andrzej Wiszniewski, były Rektor Politechniki Wrocławskiej. Na recenzentów przewodu doktorskiego Senat Politechniki wyznaczył prof. Mirosławę Handke z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Wilibalda Winklera z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz prof. Edmunda Wittbrodta z Politechniki Gdańskiej.

W uzasadnieniu swojej decyzji Senat Politechniki Wrocławskiej podkreśla aktywność prof. Jerzego Buzka w promowaniu rozwoju nauki i nowych technologii. O jego roli w dziedzinie organizacji badań naukowych i rozwoju świadczy powierzenie mu funkcji posła sprawozdawcy VII Ramowego Programu Badań i Rozwoju Technologicznego.

Prof. Jerzy Buzek w swej pracy naukowej zajmował się zagadnieniami związanymi z teorią i zastosowaniami inżynierii procesowej. Opublikował ponad 100 oryginalnych prac naukowych z dziedziny wymiany masy i ciepła, oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych, a w szczególności odsiarczania spalin. Był w Polsce pionierem prac z pogranicza technologii i ekonomii, dotyczących optymalizacji ekonomicznej instalacji przemysłowych. Jego prace zostały wdrożone w kilku elektrowniach, ciepłowniach i rafineriach w Polsce.<<< powrót

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr