pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Biblioteka

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki

Projekt biblioteki ma na celu integrację istniejących jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy i informacji oraz jednostek naukowo-badawczych wspierających zastosowania najnowszych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w bibliotekach przyszłości. Chodzi również o stworzenie nowego, zgodnego z wymaganiami społecznymi, naukowymi i technicznymi zaplecza budowlano - sprzętowego. Biblioteka stanie się platformą cyfryzacji – jej zasięg będzie o wiele większy niż dotychczas. Całość utworzy nową jednostkę, instytucję odpowiedzialną za gromadzenie i udostępnianie szeroko pojętej literatury technicznej oraz organizację zdecydowanie łatwiejszego dostępu do informacji naukowo-technicznej dla potrzeb edukacji w zakresie nauk ścisłych oraz dla zaplecza naukowo-badawczego w skali całego kraju.

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr