pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1991-2000

2000
oddanie do użytku budynku Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (B-11) przy ulicy M. Smoluchowskiego 48 a (wg projektu Pawła Osielskiego, B-11)

1997-1998
przebudowa siedziby Studium Języków Obcych przy Wybrzeżu Wyspiań­skiego 7/8 (wg projektu Bogusława Wowrzeczki, H-4). Przebudowa pomieszczeń starej kotłowni w budynku Laboratorium Maszyn przy ulicy M. Smoluchowskiego 21 (wg projektu Matyldy Miller, A-4)

1997
oddanie do użytku budynku Instytutu Matematyki przy ulicy Z. Janiszewskiego 14 a (wg projektu Marty Kwolek-Januszkiewicz, C-11)

1996-2002
kadencja rektora prof. Andrzeja Mulaka

1995 (marzec)
powstaje Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

1994
oddanie do użytku obiektów technicznych przy ulicy Kowalskiej 127 a (U-9, U-13, U-14 oraz U-15)

1994 (kwiecień)
Dział Wydawnictw i Zakład Graficzny łączą się w Oficynę Wydawniczą Po­litechniki Wrocławskiej

1993
z przekształcenia Ośrodka Obliczeniowego (1984-1992) powstaje Centrum In­formatyczne Politechniki Wrocławskiej

1993 (listopad)
otwarto Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej

1991 (15 listopada)
uroczyste odsłonięcie Pomnika Orląt Lwowskich na cmentarzu Świętej Rodziny

1991 (4 lipca)
w podcieniach gmachu D-1 odsłonięto tablicę poświęconą profesorom Politechniki Lwowskiej rozstrzela­nym we Lwowie w lipcu 1941 roku

1992 (1 października)
Wydział Górniczy uzyskuje siedzibę przy w wyremontowanym budynku przy placu Teatralnym 2 (K-3)

1992 (maj)
wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego Politechniki Wrocławskiej. Likwidacja podziału administracji na piony

1991 (20 czerwca)
Senat zatwierdza trzeci Statut w dziejach uczelni

1991 (kwiecień)
rozwiązano Studium Wojskowe

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr