pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1981-1990

1990
oddanie do użytku budynku Telekomunikacji i Akustyki przy ulicy Z. Janiszew­skiego 7/9 (C-5, wg projektu Tadeusza Brzozy) oraz hali laboratoryjnej Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn przy ulicy Braci Gierymskich 164 (P-14)

1990 (grudzień)
w czasie ogólnopolskiego spotkania rektorów uczelni technicznych zorga­nizowanego na Politechnice Wrocławskiej powstaje autonomiczna Konferencja Wyż­szych Szkół Technicznych. Jej przewodniczącym zostaje prof. Jan Kmita

1990 (październik)
powstaje Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa

1990 (1 października)
Wydział Budownictwa Lądowego staje się Wydziałem Budownictwa Lą­dowego i Wodnego; Wydział Inżynierii Sanitarnej zmienił nazwę na Wydział Ochrony Środowiska

1990-1996
kadencja rektora prof. Andrzeja Wiszniewskiego

1989
oddanie do użytku budynku laboratoryjnego Instytutu Energoelektryki przy ulicy Chełmońskiego 12 (wg projektu J. Woźniaka, P-20)

1989 (kwiecień)
NSZZ „Solidarnoość” znowu legalny

1988 (11 listopada)
wmurowanie aktu erekcyjnego budowy pomnika Orląt Lwowskich na wrocławskim cmentarzu Świętej Rodziny. Jest to realizacja uchwały Senatu podjętej w roku obchodów 70-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

1988 (1 września)
początek pierwszego etapu kształcenia opartego na „punktach kredyto­wych”: początek sytemu umożliwiającego wybieranie rodzaju i terminu zajęć

1986 (17 marca)
Senat uchwala nowy Statut Politechniki Wrocławskiej

1985
oddanie do użytku budynku mieszkalnego przy ulicy M. Sępa-Szarzyńskiego 70-72 (rozbudowa starego obiektu, E-6)

1985 (2 października)
obchody 40-lecia powstania Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Wspólna inauguracja roku akademickiego w Auli Leopoldyńskiej

1984 (15 listopada)
pierwsze obchody Święta Politechniki Wrocławskiej

1984-1990
kadencja rektora prof. Jana Kmity

1984 (1.IX.)
rozpoczyna kadencję pierwszy wybrany w wolnych wyborach rektor Po­litechniki Wrocławskiej - prof. Jan Kmita

1983 (15.VII.)
Senat uchwala pierwszy Statut Politechniki Wrocławskiej. Dzień 15 li­stopada staje się Świętem Politechniki; studenci otrzymują prawo do tworzenia Sa­morządu Studenckiego

1982-1984
kadencja rektora prof. Wacława Kasprzaka

1982 (1 listopada)
likwidacja Filii Politechniki Wrocławskiej w Kłodzku

1982
połączenie Filii Politechniki w Wałbrzychu i w Świdnicy

1982 (6 stycznia - 31 lipca)
kadencja rektora prof. Jerzego Schroedera

1981 (13 grudnia)
rozpoczęcie strajku okupacyjnego na politechnice w związku z ogło­szeniem stanu wojennego. Strajk rozbity nocą 15 grudnia

1981
oddanie do użytku pawilonu laboratoryjno-dydaktycznego Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn przy ulicy Braci Gierymskich 164 (wg projektu Józefa Korniaka P-13)

1981 (5 października)
w uroczystościach inauguracji roku akademickiego po raz pierwszy w dziejach politechniki biorą udział wrocławscy duchowni ks. abp. Henryk Gulbinowicz i ks. bp. Adam Dyczkowski

1981 (1 września - 29 grudnia)
kadencja rektora prof. Tadeusza Zipsera przerwana na skutek wprowadzenia stanu wojennego

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr