pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1971-1980

1980-1981
kadencja rektora prof. Bogusława Kędzi

1980 (13 grudnia)
powstaje Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej

1980 (15 października)
obchody XXXV-lecia Politechniki Wrocławskiej

1980
oddanie do użytku budynku Instytutu Budownictwa (C-7, wg projektu Krystyny i Mariana Barskich) i budynku biurowego (C-8) przy placu Grunwaldzkim 11. Zakończono realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Łaciarskiej 39 (K-10). Kontynuacja zabu­dowy ośrodka przy ulicy Kowalskiej 127 a (obiekty U-7 oraz U-8)

1979
oddano do użytku kolejny dom akademicki – dom studencki „Piast” przy ulicy Wittiga 8 (wg projektu Leszka Zdeka, T-19) oraz część obiektu laboratoryjno-dydaktycznego Wy­działu Mechanicznego przy ulicy I. Łukasiewicza 7/9 (wg projektu Tadeusza Bulkie­wicza, B-9)

1979
uruchomiono programy badawcze Sieci Komputerowe oraz Komputeryzacja Zarządzania Szkołami Wyższymi. Zakończono programy Hydrometalurgia, Górnic­two, WASC oraz Prognozy

1978
oddanie do użytku hali technologicznej Wydziału Chemicznego (H-6), przy Wy­brzeżu Wyspiańskiego 42. Początek zabudowy ośrodka przy ulicy Kowalskiej 127 a (obiekty U-5 i U-6). Rozpoczęcie budowy obiektu C-11 przy ulicy Z. Janiszewskiego 14 a (początkowo przewidywany na siedzibę Kliniki Politechniki Wrocławskiej. Prace przerwano około 1983 roku)

1978
uruchomiono program badawczy Materiały Elektroniczne

1977
oddanie do użytku Domu Asystenta przy ulicy Wróblewskiego 25 (wg projektu Leszka Zdeka, T-18) oraz budynku biurowego przy ulicy Gdańskiej 13 (wg projektu R. Ja­gody, M. Grajewskiej, G-10)

1976
oddanie do użytku stołówki przy ulicy Smoluchowskiego 29 (wg projektu Le­szka Zdeka, B-10). Powstaje kolejny akademik – dom studencki „Ikar” przy ulicy W. Wróblewskiego 27 (wg projektu Leszka Zdeka, T-17,). Uroczyste otwarcie pawilonu Studium WF przy ulicy Chełmońskiego 16 (P-4). Politechnika przejmuje budynek na pl. Teatralnym 2 (zbudowany około 1870 roku, K-3)

1976
uruchomiono program badawczy Budownictwo oraz Sieć Osiedleńcza

1976 (15 września)
zmiana organizacji wewnętrznej instytutów. W miejsce zakładów tworzy się zespoły badawcze powoływane do rozwiązania konkretnego tematu badawczego; powstają zespoły dydaktyczne realizujące zadania w obrębie określonej dyscypliny oraz seminaria naukowe powoływane z myślą o rozwijaniu konkretnej dyscypliny na­uki

1975
oddanie do użytku budynku Instytutu Układów Elektromaszynowych przy ulicy C.K. Norwida 7 (wg projektu Krystyny Barskiej i Rudolfa Stańka, A-10). Remont wnętrz bu­dynku A-6 (dawnego Laboratorium Obrabiarek) przy ulicy C.K. Norwida 1/3. Dalsza rozbudowa ośrodka przy ulicy Długiej 61 (obiekty M-3, M-4, M-5). Oddanie do użytku domu studenckiego „Tower” przy ulicy Wittiga 4 (wg projektu Leszka Zdeka, T-16)

1975 (14-15 listopada)
obchody 30-lecia Politechniki Wrocławskiej

1975 (1 października)
powstaje Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze
więcej >>>

1974
rozbudowa ośrodka przy ulicy J. Chełmońskiego 16 (obiekty P-1, P-2, P-6). Oddanie do użytku domu studenckiego „Hades” przy ulicy Wittiga 6 (wg projektu Leszka Zdeka, T-15)

1974
wprowadza się nowy model dydaktyczny: jednolity okres studiów podzielono na 3-letnie studium podstawowe i 2-letnie studium specjalistyczne

1973
oddanie do użytku: budynku Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych (C-6) przy ulicy C.K. Norwida 4/6 oraz budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 4-8 (wg projektu Leszka Zdeka i Erharda Kloza, K-2)

1972
oddanie do użytku stołówki przy placu Grunwaldzkim 67 (T-5)

1972
upada projekt przekształcenia Politechniki Wrocławskiej w Uniwersytet Techniczny

1972 (1 września)
obowiązywać zaczyna 5-dniowy system zajęć

1971
powstaje Ośrodek Metod Numerycznych w 1973 roku przekształcony w Cen­trum Obliczeniowe Politechniki Wrocławskiej

1971
oddanie do użytku: nowych obiektów Instytutu Telekomunikacji i Akustyki (C-4) przy ulicy Z. Janiszewskiego 11/17 (wg projektu Tadeusza Brzozy), budynku Instytutu Kon­strukcji i Eksploatacji Maszyn (B-8) przy ulicy M. Smoluchowskiego 48 (wg projektu Marii Molickiej). Powstają pierwsze obiekty przy ulicy Długiej 61: M-1 oraz M-2. Politechnika przejmuje budynek przy ulicy Szymanowskiego 7 (S-5, zbudowany na początku XX w.)

1971
przejecie ośrodków wypoczynkowych w Szklarskiej Porębie i Karłowie

1971
w 5-letnim planie działalności naukowej podjęto trzy kompleksowe tematy badawcze: Wielodostępny Abonencki System Komputerowy (WASK), kriotechnika oraz pozyskiwanie pierwiastków rzadkich

1971 (1 października)
powstają Filie Politechniki Wrocławskiej w Kłodzku i w Świdnicy

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr