pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1961-1970

1970
przejęcie obiektu przy ulicy Krasińskiego 13a (K-4). Początek rozbudowy ośrodka uczelni przy ulicy Sopockiej 16. Oddanie do użytku budynku Instytutu Cybernetyki Technicznej (wg projektu Tadeusza Brzozy, C-3) przy ulicy Z. Janiszewskiego 11/17, obiektu laboratoryjnego przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 41 (wg projektu Jana Suwalskiego, H-3) oraz budynku administracyjnego (wg projektu Krystyny Barskiej, D-5) przy placu Grunwaldzkim 7

1970
wdrożono ideę wielkich programów badawczych. Uruchomiono program badawczy Hydrometalurgia, Inżynieria Materiałowa, Wielodostępny Abonencki System Cyfrowy (WASC), Górnictwo, Prognozy oraz Ochrona Środowiska

1970 (13 listopada)
obchody 25-lecia Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia otrzymuje sztandar

1970 (kwiecień)
powstaje Zakład Graficzny Politechniki Wrocławskiej

1969
działalność rozpoczynają studia doktoranckie. Powstaje Dział Studiów Doktoranckich

1969
powstaje Centrum Laboratoryjno-Obliczeniowe Politechniki Wrocławskiej

1969 (20 stycznia)
powstaje Kolegium Rektorskie złożone z rektora prorektorów, I sekretarza Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarza szkoły, dyrektora administracyjnego i prezesa Rady Zakładowej Związku Nauczyciel­stwa Polskiego

1969 (16 stycznia)
zmiany w systemie zarządzania Politechniką Wrocławską. Wprowadza się 12 pionów podległych rektorowi i prorektorom

1969 (15 stycznia)
wprowadza się obowiązek kontroli obecności na wykładach

1969-1980
kadencja rektora prof. Tadeusza Porębskiego

1969
w ośrodku przy ul. Gdańskiej wybudowano obiekty F-1, F-2, F-3 oraz przebudowano budynek F-4

1969
powstają pierwsze obiekty przy ul. Chełmońskiego 12: P-5 oraz P-7

1968-1972
poszerzenie skrzydeł bocznych części południowej gmachu głównego kosztem przestrzeni wewnętrznego dziedzińca gmachu

1968 (1 września)
wydziały zostają sprowadzone do roli organizatorów procesu wychowawczego i dydaktycznego. Wprowadzono nową strukturę Politechniki Wrocławskiej, na którą składa się początkowo 24, a następnie - od 1 stycznia 1969 r. - 29 instytutów traktowanych jako jednostki organizacyjne luźno związane z wydziałami, podległe bezpośrednio rektorowi
więcej >>>

1968 (12 marca)
wiec studentów politechniki w związku z „wydarzeniami marcowymi” w Warszawie

1968
powstają Filie Politechniki Wrocławskiej w Lubinie, Legnicy i Wałbrzychu

1968
powstaje Wydział Górnictwa, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny i Wydział Podstawowych Problemów Techniki

1968
oddanie do użytku budynku C-1 przy ul. Z. Janiszewskiego

1967
oddanie do użytku budynku C-2 przy ul. Z. Janiszewskiego

1967
początek rozbudowy ośrodka przy ul. Gdańskiej

1966
Wydział Łączności zostaje przemianowany na Wydział Elektroniki

1965 (listopad)
wręczenie pierwszej Złotej Odznaki Politechniki Wrocławskiej podczas uroczystości 20-lecia

1965
w strukturach Wydziału Budownictwa Lądowego powstaje Oddział Górnictwa Odkrywkowego

1964
przejęcie budynku przy ul. Wita Stwosza 22/23 (dom studencki T-10)

1964
rozpoczęcie realizacji budynków C-1 i C-2 przy ul. Z. Janiszewskiego dla Wydziału Łączności (wg projektu Tadeusz Brzozy).

1964 (3 października)
odsłonięcie pomnika „Uczonych polskich - ofiar hitleryzmu” autorstwa Borysa Michałowskiego. Monument znany jest dziś jako Pomnik Profesorów Lwowskich
więcej >>>

1963
pilotażowo powstają pierwsze instytuty na Wydziale Mechanicznym: Instytut Materiałoznawstwa, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Instytut Technologii Budowy Maszyn; na Wydziale Chemicznym rusza Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Ziem Rzadkich

1961
pierwszy doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej otrzymuje prof. Dionizy Smoleński

1960-1969
rektorat prof. Zygmunta Szparkowskiego

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr