pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1857-1910

1910 (29 listopada)
uroczyste otwarcie Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z udziałem cesarza Wilhelma II Hohenzollerna
więcej >>>

1910 (1 października)
inauguracja działalności wrocławskiej Königliche Technische Hochschule. Na pierwszy semestr immatrykulowano 57 osób

1910-1914
kadencja rektora prof. Rudolfa Schencka

1910 (20 lipca)
cesarz Wilhelm II nadaje statut wrocławskiej Königliche Technische Hochschule. Utworzenie Oddziału Inżynierii Maszynowej i Elektrotechniki, Oddziału Chemii i Hutnictwa oraz Oddziału Nauk Ogólnych wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej. Prof. Rudolf Schenck zostaje pierwszym rektorem Königliche Technische Hochschule

1910 (3 kwietnia)
w wypadku ginie prof. Richard Abegg, wyznaczony na pierwszego rektora Königliche Technische Hochschule

1910
zakończenie budowy gmachu głównego oraz budynków Instytutu Elektrotechnicznego, Laboratorium Maszyn i Instytutu Chemicznego

1905
rozpoczęcie budowy Wyższej Szkoły Technicznej w kwartale ograniczonym przebiegiem ulic: Borsigstraße (ul. M. Smoluchowskiego), Heidenhainstraße (ul. I. Łukasiewicza), Hansastraße (ul. C.K. Norwida) i Uferzeile (Wybrzeże S. Wyspiańskiego). Autorami projektu byli Georg Thür i Ludwig Burgemeister

1902
pozytywna decyzja władz w Berlinie w sprawie powołania we Wrocławiu Wyższej Szkoły Technicznej

1897
petycja władz prowincji śląskiej, magistratu miasta Wrocławia oraz przedstawicieli śląskich związków gospodarczych do rządu cesarskiego w sprawie zorganizowania Wyższej Uczelni Technicznej (Technische Hochschule)

1863
w czasopiśmie "Breslauer Gewerbe-Blatt" pojawia się pierwszy pisemny postulat utworzenia we Wrocławiu Wyższej Szkoły Technicznej

1862
podczas obchodzonych we Wrocławiu Dni Przemysłu Śląskiego rodzi się kwestia powołania na Dolnym Śląsku Wyższej Szkoły Technicznej

1857
staraniem doc. Heinricha Schwarza powstaje we Wrocławiu Biuro Politechniczne

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr