pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1951-1960

1960
oddanie do użytku Domu Naukowca (D-8, pl. Grunwaldzki 15-21, projekt: Edmund Frąckiewicz, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Maria i Igor Tawryczewscy)

1958
likwidacja Wydziału Mechanizacji Rolnictwa

1957
przejęcie budynku przy ul. Podwale 27 (T-8, dom studencki Nad Fosą)

1956
likwidacja Katedry Podstaw Marksizmu-Leninizmu

1956
oddanie do użytku domu akademickiego T-3 (wg projektu Lesława Jankowskiego)

1956
wieczorowa szkoła inżynierska (działała od 1949 r.) włączona do struktur Politechniki Wrocławskiej jako Studium Wieczorowe

1955
przejęcie budynku przy ul. Reja 54/56 (dom studencki T-6)

1955
oddanie do użytku budynków D-1 i D-2 oraz domu studenckiego T-2 (wg projektu Lesława Jankowskiego)

1954
przejęcie budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 89 (dom studencki T-7)

1954
oddanie do użytku domu akademickiego T-4 (wg projektu Lesława Jankowskiego)

1954
powstaje wydzielona Katedra Podstaw Marksizmu-Leninizmu, Katedra Ekonomii Politycznej oraz Katedra Ekonomiki, Organizacji i Planowania

1954
z Wydziału Mechanicznego (od 1951 r.) wydzielona zostaje samodzielna Katedra Matematyki

1954
z Wydziału Łączności (od 1952 r.) wydziela się samodzielna Katedra Fizyki

1954
Wydział Inżynierii zostaje przemianowany na Wydział Budownictwa Lądowego

1954
likwidacja Oddziałów Górniczych na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym

1954 (1 października)
w wyniku podziału Wydziału Mechanicznego powstaje Wydział Mechaniczno-Energetyczny

1953 (1 października)
powstaje Wydział Mechanizacji Rolnictwa

1953
likwidacja Wydziału Lotniczego

1953
powstaje komitet redakcyjny Zeszytów Naukowych Politechniki Wrocławskiej (wydawane będą w latach 1954-1969)

1953
oddanie do użytku nowego budynku Wydziału Chemicznego (wg projektu Tadeusza Broniewskiego, A-2)

1952 (1.X.)
powstaje Wydział Łączności

1952
powstaje Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej

1951-1960
kadencja rektora prof. Dionizego Smoleńskiego

1951 (1 października)
Politechnika Wrocławska uzyskuje samodzielność

1951
2964 osoby studiują na Politechnice Wrocławskiej

1951 (1 września)
powstaje Zakład Języków Obcych (od 1953 r. - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych)

1951 (1 września)
do struktur Politechniki Wrocławskiej zostają włączone uniwersyteckie katedry chemiczne tworząc Wydział Chemiczny

1951 (1 września)
utworzenie Wydziału Inżynierii Sanitarnej

1951
oddanie do użytku nowego budynku Wydziału Chemicznego (wg projektu Tadeusza Broniewskiego, A-2)

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr