pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1941-1950

1950
wydzielenie się administracji Politechniki Wrocławskiej ze wspólnych struktur uczelni o nazwie Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu

1950 (1 marca)
powstanie Studium Wojskowego Politechniki Wrocławskiej

1950 (1 września)
na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym powstają Oddziały Górnicze

1950 (22 lipca)
rozpoczęcie budowy gmachów Wydziału Elektrycznego (D-1) i Wydziału Lotniczego (D-2) według projektu Tadeusza Brzozy i Zbigniewa Kupca

1949
oddanie do użytku pierwszych nowo wybudowanych obiektów politechniki. Były to: budynek Katedry Obróbki Metali (B-4, projekt Andrzej Frydecki), budynek laboratoryjny (wg projektu Andrzeja Frydeckiego, B-6), budynek laboratoryjny (wg projektu Andrzeja Frydeckiego, B-7)

1949
powstaje Wydział Lotniczy

1949
Wydział Budownictwa dzieli się na Wydział Inżynierii oraz Wydział Architektury

1949
Wydział Mechaniczno-Elektrotechniczny ulega podziałowi na Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny

1949 (2 czerwca)
pierwsze posiedzenie autonomicznego Senatu Politechniki Wrocławskiej

1949-1951
prorektorat prof. Dionizego Smoleńskiego

1948 (25-28 sierpnia)
w gmachu głównym politechniki trwają obrady Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju

1947-1949
prorektorat prof. Kazimierza Zipsera

1946 (6 grudnia)
powstaje Akademicki Chór Technicki Politechniki Wrocławskiej

1946 (9 czerwca)
w Auli Leopoldyńskiej odbywa się uroczysta inauguracja wrocławskich uczelni
więcej >>>

1946 (29 kwietnia)
pierwsze posiedzenie Komisji Senackiej Politechniki Wrocławskiej

1946 (1 marca)
uruchomienie biblioteki Politechniki Wrocławskiej

1946
w semestrze zimowym studiuje na Politechnice Wrocławskiej 499 osób

1945
powstaje Akademicki Związek Sportowy oraz Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu

1945 (15 listopada)
prof. Kazimierz Idaszewski wygłasza pierwszy wykład na restytuowanych wrocławskich uczelniach
więcej >>>

1945 (1 października)
formalne ustanowienie dwóch Wydziałów Politechniki Wrocławskiej: Mechaniczno-Elektrotechnicznego i Budownictwa. Wydział Hutniczo-Górniczy ulega likwidacji, katedry Wydziału Chemicznego przechodzą do struktur uniwersyteckich

1945 (19 września)
wejście w życie dekretu z 24 sierpnia 1945 r. W praktyce zaczyna funkcjonować jedna wrocławska szkoła wyższa o nazwie Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu.

1945 (3 września)
prof. Edward Sucharda obejmuje stanowisko prorektora Politechniki Wrocławskiej. Będzie je pełnił do śmierci w dniu 26.VIII.1947 r.

1945 (24 sierpnia)
Krajowa Rada Narodowa wydaje dekret o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie. Ustanowienie dwóch niezależnych uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Dekret powołuje cztery politechniczne Wydziały: Chemiczny, Mecha­niczno-Elek­trotechnicz­ny, Budownictwa oraz Hutniczo-Górniczy

1945 (2 lipca)
początek przejmowania przez Polaków politechnicznego majątku z rąk Sowietów. Akcja potrwa do połowy sierpnia 1945 r.

1945 (17 maja)
inż. Dionizy Smoleński zostaje kierownikiem odbudowy gmachów dawnej Technische Hochschule

1945 (6 maja)
budynki dawnej Technische Hochschule zajmuje sowiecki oddział rozpoznania

1945 (16 lutego - 6 maja)
w okresie Festung Breslau w obiektach Wyższej Szkoły Technicznej działa punkt medyczny, polowa wytwórnia pocisków artyleryjskich, koszary i miejsce noclegowe dla ewakuowanych mieszkańców Wrocławia

1945 (ok. 26 lutego)
przewiezienie akt i urządzeń wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej do Akademii Górniczej we Freibergu

1945 (23 stycznia)
początek ewakuacji majątku Technische Hochschule do Drezna

1945 (20 stycznia)
zamknięcie wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej

1944 (1 listopada)-1945
kadencja rektora prof. Heinricha Bleckena

1944 (16 maja)
ostatnia uroczystość nadania tytułu doktora honorowego Technische Hochschule: godność tę przyjął inż. Richard Dörr

1942
utworzenie kierunku: geodezja 1123 osóby zostały uprawnione do podjęcia studiów; w tym 512 urlopowanych na czas odbywania służby wojskowej

1942 (1 grudnia)
uroczyste otwarcie siedziby Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych przy skrzyżowaniu ulic Richard-Pfeiffer-Straße (ul. I. Łukasiewicza) i Borsigstraße (ul. M. Smoluchowskiego)

1942 (3 marca)
powołanie Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr