pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1931-1940

1940
utworzenie Katedry Mechaniki Lotniczej

1940
przemianowanie Wydziału Nauk Ogólnych na Wydział Nauk Przyrodniczych i Przedmiotów Uzupełniających; wprowadzenie systemu trymestralnego

1939 (wrzesień - październik)
przerwa w działalności Technische Hochschule spowodowana wybuchem II wojny światowej; immatrykulowano 685 słuchaczy

1939
przerwanie realizacji budowy gmachu Instytutu Chemicznego

1938
początek budowy nowego gmachu Instytutu Chemicznego

1937
wprowadzenie zakazu przyjmowania studentów żydowskiego pochodzenia na studia we wrocławskiej Technische Hochschule

1937-1944
kadencja rektora prof. Erwina Ferbera

1937
przywrócenie odrębności administracyjnej Wyższej Szkole Technicznej

1936
budowa Laboratorium Niskich Temperatur (wg projektu Gottfrieda Müllera, A-9)

1936
podporządkowanie akademickich klubów sportowych władzom uczelni

1935
immatrykulacja 552 studentów

1935
uroczyste obchody dwudziestopięciolecia Technische Hochschule

1934
przemianowanie kierunku fizyka techniczna na fizyka

1934
utworzenie kierunku matematyki na Wydziale Nauk Ogólnych

1934
podporządkowanie korporacji studenckich faszystowskiej Studenterii

1934
przekształcenie Wydziału Gospodarki Materiałowej w Wydział Górnictwa i Hutnictwa

1933
połączenie administracji i budżetu Wyższej Szkoły Technicznej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadzór nad wrocławskimi uczelniami przejmuje kurator

1933
wprowadzenie legitymacji studenckich i indeksów w trzech kolorach, związanych z podziałem społeczności studenckiej z udziałem obcokrajowców
więcej >>>

1933-1937
kadencja rektora prof. Wilhelma Reina

1932-1933
kadencja rektora prof. Bernharda Neumanna

1930-1932
kadencja rektora prof. Ericha Waetzmanna

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr